Cursus: Photomatix Pro

Cursus Photomatix Pro

HDR Foto samenvoegen met Photomatix.

Het samenvoegen van meerdere verschillend belichte foto’s.

Werken met Photomatix.

Als je Photomatix geopend hebt dan kun je aan de slag om foto's samen te gaan voegen. Het mooie van HDR fotografie en HDR fotobewerking is dat je zelf kunt bepalen wat voor effect het eindresultaat van je foto moet krijgen. Je kunt aan de foto een echte HDR look meegeven, of je kunt er ook voor kiezen om aan een foto een hele natuurlijke uitstraling mee te geven. Aan het eindresultaat zie je dan niet eens dat de HDR fotografie techniek is toegepast. Het is maar net wat je mooi vindt.

Foto’s openen (laden).

Photomatix Pro werkt met afbeeldingen in 8-bit of in 16-bit / kanaal modus, evenals Camera Raw-bestanden. De ondersteunde bestandstypen zijn onder meer JPEG, TIFF, PSD, DNG en Raw-bestanden van veel camera modellen. Photomatix Pro wordt regelmatig bijgewerkt om ondersteuning te bieden voor Raw-bestanden van nieuwe cameramodellen.

Als u dat nog niet heeft gedaan, begin dan met het openen van Photomatix

Nu gaan we eerst de foto’s die we voor onze HDR afbeelding nodig hebben openen (laden).

Klik om de foto's te laden op Browse & load (Bladeren en laden) zie de rode pijl op de afbeelding hierboven.

Als je op Browse & load klikt hebt geklikt dan opent er een venster waar je de afbeeldingen kunt selecteren. Je kunt daar linksboven op je computer naar de juiste map bladeren en daar de foto's selecteren die je voor de HDR afbeelding wilt gebruiken. Zie afbeelding hieronder.

In de bovenstaande afbeelding zie je hoe je kunt bladeren op je computer om naar de gewenste map te gaan.

In de bovenstaande afbeelding zie je bij de linkse rode pijl dat de gewenste map geselecteerd is om te openen.

Zoek in die map naar de afbeeldingen die je wilt gebruiken voor het samenvoegen tot een HDR. Klik op openen om de foto's te kunnen selecteren die nodig zijn. Zie rechtse groene pijl.

In bovenstaande afbeelding bij de rode pijl zie je dat de foto’s geselecteerd zijn om te openen. Ze lichten blauw op.

Afbeeldingen selecteren.

Zodra je in het dialoogvenster openen bent, gebruikt je de Shift-toetsmethode om een afbeeldingenset te selecteren:

- Klik op de eerste afbeelding van de serie die je nodig hebt.

- Houd de Shift-toets ingedrukt.

- Klik op de laatste afbeelding in de set (om alle benodigde afbeeldingen te selecteren).

- Klik op Openen bij de groen pijl om de foto's te laden in Photomatix.

Ik ga bij deze les 3 foto's gebruiken om een HDR afbeelding samen te voegen. Dat zijn foto's van de Zeelandbrug in Colijnsplaat. Je kunt ook meer foto's gebruiken, bijvoorbeeld 5 of 7.

In het nieuw geopende venster waar de foto's geopend zijn, zie je bij de rode pijl dat de 3 verschillende foto's elk met een andere sluitertijd gemaakt zijn. De volgorde van de bestanden in een reeks bracketingafbeeldingen doet er niet toe. Photomatix Pro sorteert automatisch de afbeeldingen op basis van de belichtingsinformatie in de EXIF-metagegevens van de bestanden.

Belichting controleren.

Voordat u uw de foto’s van het belichtingstrapje samenvoegt naar een enkele afbeelding, kun je de miniaturen van de foto’s bekijken en de selectie van foto’s wijzigen. Mogelijk zit er een foto bij waarvan de sluitertijd niet klopt, of zit er zelf een dubbele foto bij.

Door op de knop Check Exposures (Controleer de belichtingen) te klikken ziet u dat er rechts boven de groene pijl een analyse komt te staan van de geopende foto's. Zoals je hieronder kunt lezen is dat bij deze 3 foto's die ik wil gebruiken in orde.

De knop Belichtingen Controleren (Check Exposures) geeft een dynamisch bereik weer (dekkingsevaluatie) van de geselecteerde foto's. Als je daar op drukt, dan zie je dat bij deze 3 geopende foto's blijkt dat: (Based on an analysis of the selected photos, it appears that:) Uit een analyse van de geselecteerde foto's blijkt dat:

-The most underexposed photo covers the brightest parts of the scene well.) De meest onderbelichte foto bedekt de helderste delen van de scène goed.

-The most overexposed photo covers the darkest parts of the scene well.) De meest overbelichte foto bedekt de donkerste delen van de scène goed.

Waarde voor ontbrekende belichting.

Als er geen belichtingsinformatie aanwezig is in de metagegevens van de afbeeldingsbestanden, of als er dubbele EV-waarden zijn in het dialoogvenster van de geselecteerde foto’s dan wordt de geschatte relatieve belichtingswaarde weergegeven.

Klik op (Next: Choose Merge Options) Volgende: Kies Opties voor samenvoegen) zie de rode pijl.

Ruis reduseren.

Als je deze optie wilt gebruiken dan kun je hier een keuze maken en met de schuifregelaar de hoeveelheid instellen. Ruisonderdrukking is meestal het meest nuttig in de donkere delen van de bronafbeeldingen. Deze donkere gebieden komen vaker voor bij onderbelichte en soms ook in de donkere delen van normaal belichte afbeeldingen. Met dit in gedachten, kunt u de optie Ruis verminderen in dit menu gebruiken om aan te geven dat ruisonderdrukking alleen moet worden toegepast op de donkerste afbeeldingen (underexposed images only), of op de normale en de donkerste afbeeldingen (normal exposure and underexposed images), of op alle afbeeldingen in de set (all source images). Bij deze samenvoeging maak ik daar geen gebruik van omdat het bij deze afbeeldingen niet nodig is. Ruis reduceren kan na het samenvoegen ook altijd nog in Photoshop gedaan worden.

Door te klikken op de plaats die door de pijl aangegeven word, krijg je opties te zien om de ruis te reduceren.

De sterkte verhoogt of verlaagt de relatieve sterkte van de ruisonderdrukking tot automatisch bepaalde standaardwaarden sterktewaarde, die zijn gebaseerd op het ruisniveau in de afbeelding. De waarden variëren van 50% tot 150%.

In de afbeelding hieronder zie je de schuifregelaar om de hoeveelheid ruis reductie in te stellen.

Met de schuifregelaar kun je de hoeveelheid ruis instellen die je denkt nodig te hebben voor het beste resultaat.

Hierboven ziet de mogelijke opties die je kunt instellen voor op statief of uit de hand gemaakte foto's.

Uitlijningsopties (Align source images).

De optie Bronafbeeldingen uitlijnen (Align source images) is standaard ingeschakeld. Die optie corrigeert uitlijningsproblemen wanneer de camera bewogen is bij het maken van foto’s met verschillende belichtingen (belichtingstrapje).

Notitie: De optie Bronafbeeldingen uitlijnen (Align source images) moet niet zijn aangevinkt wanneer uw bronafbeeldingen zijn verwerkt tot een panorama's of wanneer het "nep-opnamen" zijn, als alle afbeeldingen afgeleid zijn van een enkel Raw-bestand.

de optie Uitsnijden uitgelijnde afbeeldingen (Crop aligned images).

Bij de optie Uitsnijden uitgelijnde afbeeldingen (Crop aligned images) worden onnodige randen als gevolg van uitlijningsaanpassingen verwijderd. Zonder het verwijderen van deze randen heb je na het samenvoegen een ongelijkmatige witte rand rond de eindafbeelding. Je moet deze optie uitschakelen wanneer je exact dezelfde breedte en hoogte moet hebben voor het eindresultaat als de afmeting van je bronafbeeldingen.

U kunt de uitlijningsinstellingen aanpassen, afhankelijk van hoe de geopende opnames gemaakt zijn:

In het vervolgkeuzemenu Uitlijningsvoorinstelling kunt u vooraf gedefinieerde uitlijningsinstellingen selecteren die geschikt zijn voor bepaalde opnamesituaties. De vier aangeboden presets zijn, op statief (On-Tripod), minimale beweging (Hand-held), Uit de hand (standard) en Uit de hand met een lage zoomlens (large shifts). Ook geheel uitschakelen is een optie (none).

Als u foto's de uit hand gemaakt hebt, is de standaardvoorinstelling Uit de hand, {Hand-held (standard)} in de meeste gevallen geschikt. De Voorinstelling uit de hand minimale verschuivingen {Hand-held (minimal movement)} is geschikt wanneer de camera tussen de opnames nauwelijks wordt bewogen, en heeft het voordeel dat het sneller gaat. De voorinstelling Uit de hand grote verschuivingen {Hand-held (large shift)} is voor foto's die gemaakt zijn bij omstandigheden waarbij significante camerabewegingen moeilijk te vermijden zijn. Als u Uit de hand grote verschuivingen {Hand-held (large shift)} kiest, zal dat echter ten koste van langere verwerkingstijden gaan.

- Inclusief perspectiefcorrectie (Include perspective correction:): deze uitlijningsoptie corrigeert alle soorten camerabewegingen, inclusief rotatie in alle drie de dimensies, evenals horizontaal, verticale, voorwaartse en achterwaartse beweging.

- Maximale verschuiving (Maximum shift): met deze schuifregelaar stelt u de maximale hoeveelheid camerabeweging in tussen de foto's die uitlijning zal proberen te corrigeren, uitgedrukt als een percentage van de afbeeldingsgrootte. Grotere waarden verlengen de tijd die nodig is voor de uitlijning, maar kunnen nodig zijn wanneer de foto’s uit de hand gemaakt zijn. Ook als er foto's worden gemaakt wanneer het waait of wanneer je een langere zoomlens gebruikt kan dat nodig zijn.

In de kleurenkiezer (color Primaries) kunt u kiezen tussen sRGB, Adobe RGB en ProPhoto RGB.

De vervolgkeuzelijst Color Primaries: (kleurruimtes) biedt opties voor het converteren van de onbewerkte gegevens van uw eigen camera-kleurruimte om het profiel van de geselecteerde waarde weer te geven. Adobe RGB is de standaardwaarde en is geschikt wanneer u het eindresultaat van de foto wilt afdrukken. Als u de afbeelding alleen op het internet wilt weergeven en niet van plan bent om de foto af te drukken, selecteer dan sRGB om te voorkomen dat u de afbeelding van Adobe RGB naar sRGB moet converteren.

In de wit-balans kiezer kunt u aangeven welke witbalans u wilt gebruiken bij het samenstellen van de HDR foto. Dat is makkelijk als u tijdens het fotograferen van de verkeerde witbalansinstelling gebruik hebt gemaakt.

Photomatix Pro biedt extra opties voor de voorbewerking van Raw bestanden. Deze opties zijn automatisch beschikbaar wanneer Raw-bestanden worden geladen.

Met de optie Witbalans kunt u desgewenst de witbalans wijzigen en een voorbeeld van het effect van wijzigen bekijken. De standaardwaarde is "As Shot", die de witbalansinstelling leest uit de EXIF-metadata. Aanpassende witbalans selecteert u een vooraf gedefinieerde waarde in de vervolgkeuzelijst Witbalans of typt u een kleurtemperatuurwaarde in Kelvin in het tekstvak.

Klik op Voorbeeldvoorbeeld om het effect van de wijziging van de witbalans op de bronafbeelding te bekijken. De vervolgkeuzelijst Color Primaries biedt opties voor het converteren van de Raw-gegevens van de native camerakleurruimte naar het weergaveprofiel van de geselecteerde waarde. Adobe RGB is de standaardwaarde en is geschiktwanneer u de resulterende afbeelding wilt afdrukken. Als u de resulterende afbeelding alleen op internet wilt weergevenen u bent niet van plan het af te drukken, selecteer dan sRGB om te voorkomen dat u de afbeelding van Adobe RGB naar sRGB moet converteren.

Werken met enkele afbeeldingsbestanden.

Photomatix Pro ondersteunt HDR-weergave met enkele afbeeldingsbestanden. Om alleen maar een enkel afbeeldingsbestand te laden:

1. Sleep het bestand naar de Photomatix Pro-app of zet het neer op het app-pictogram. Of klik op de knop Bladeren van het venster dat wordt weergegeven bij het opstarten.

2. Er verschijnt een bestandsbrowservenster. Navigeer naar het bestand en open het.

3. Klik op Volgende: HDR-weergave om de afbeelding te verwerken.

Opties voor enkele RAW-afbeeldingsbestanden.

Als uw enkele afbeelding een Raw-bestand is, moet Photomatix eerst de ruwe gegevens omzetten. De volgende opties zijn beschikbaar voor het voorverwerken van de Raw-gegevens.

De optie Ruis verminderen voor het renderen verwerkt het geconverteerde Raw-bestand met een hoge kwaliteit ruisreductie. Het is standaard aangevinkt omdat het verminderen van ruis altijd wordt aanbevolen bij verwerking van Raw-bestanden. Met de schuifregelaar Sterkte kunt u de sterkte van de ruisonderdrukking verhogen of verlagen vergeleken met de automatisch bepaalde waarde gebaseerd op het ruisniveau in de afbeelding. Waarden bereik van 50% tot 150%.

Enable Exposure Fusion inschakelen staat een enkele afbeelding toe te verwerken met Fusion-methoden. Normaal gesproken, Fusion-methoden zijn alleen van toepassing op meerdere afbeeldingen sets. Deze optie splitst het enkele Raw-bestand op donkerdere en lichtere afbeeldingen, wat dan kan zijn gerenderd met op Exposure Fusion gebaseerde presets,zoals de 'Natural' preset, bijvoorbeeld.

De optie (Reduce chromatic aberrations) Vermindert chromatische aberraties en corrigeert automatisch kleurranden door lens chromatische aberraties.

Met de witbalansopties (White Balance) kunt u de wijzigen witbalans, indien gewenst, en bekijk het effect van veranderen. De standaardwaarde is "As Shot", die leest de witbalans van de EXIF-metadata. Selecteer een item uit om de witbalans aan te passen de vervolgkeuzelijst Witbalans of typ een kleur temperatuur in Kelvin in het tekstvak. Zie rode pijl.

Klik op Preview sample (Voorbeeld) om het effect van de wijziging van de witbalans op de bronafbeelding te bekijken.

Klik bij de rode pijl op OK als je het voorbeeld bekeken hebt.

De vervolgkeuzelijst (White Balance) Kleurruimte biedt opties voor het converteren van de Raw-gegevens van de eigen kleur van de camera ruimte naar het weergaveprofiel van de geselecteerde waarde. Adobe RGB is de standaardwaarde en is geschikt wanneer u de resulterende afbeelding wilt afdrukken. Selecteer sRGB voor afbeeldingen die alleen op internet staan, om te voorkomen dat u de afbeelding moet converteren van Adobe RGB tot sRGB.

In bovenstaand voorbeeld ziet u hoe de witbalans per foto staat ingesteld.

In bovenstaand voorbeeld ziet u hoe dat u de witbalans per foto of alleen van de geselecteerde aan kunt passen.

Bij de groene pijl kunt u de kleurtemperatuur wijzigen.

Opties voor onbewerkte bestanden.

Photomatix Pro biedt extra opties voor de voorbewerking van Raw bestanden. Deze opties zijn automatisch beschikbaar wanneer Raw-bestanden worden geladen.

Met de optie Witbalans kunt u de witbalans indien gewenst wijzigen, en het effect voor het veranderen ervan bekijken. De standaardwaarde is zoals de foto gemaakt is (As Shot). Dat is de waarde die gelezen wordt van de witbalansinstelling van de EXIF-metadata. Om de algemene witbalans aan te passen selecteer je een vooraf gedefinieerde waarde uit de Witbalans vervolgkeuzelijst of selecteer aangepast (Custom) en typ vervolgens de (Kelvin) waarde van de kleurtemperatuur in het tekstvak zoals aangegeven bij de groene pijl.

Venster voor selectie van dubbele witbalans.

Als u een voorbeeld van een witbalansinstelling wilt bekijken, selecteert u deze in het menu boven aan het venster. De instelling wordt automatisch toegepast. WB-waarden van 2000K tot 50000K zijn ook beschikbaar door Custom (aangepast) te selecteren en de gewenste waarde te typen.

Klik op Align & Show Degosting om verder te gaan met het samenvoegen van de foto's.

HDR-fotografie werkt altijd prima voor stilstaande onderwerpen. Alle onderwerpen komen dan bij alle foto’s op precies dezelfde plaats in het beeld. Bij bewegende beelden is dat natuurlijk niet zo vanzelfsprekend en zul je verschuivingen krijgen. Bij het op de computer samenvoegen van de foto’s kan het daarbij fout gaan en zul je beweging of verschuiving in de foto te zien krijgen. Probeer daarom bewegende onderwerpen altijd zoveel mogelijk te vermijden door die buiten het beeld te laten vallen, of door eventueel een ander standpunt in te nemen. Door de continu opnamestand te gebruiken kun je alle foto’s heel snel achter elkaar maken als je de bracketing functie gebruikt en er toch bewegende onderwerpen aanwezig zijn. Kleine bewegingen kun je vaak nog in de nabewerking corrigeren.

Photomatix converteert de RAW-bestanden, reduceert de ruis en voegt de beelden samen tot een afbeelding.

Er wordt een voorbeeld afbeelding van de samengevoegde afbeeldingen getoond.

De boot op de afbeelding is een bewegend onderwerp die bij iedere gemaakte foto van het belichtingstrapje een stukje verder gevaren is. Daardoor kan de boot er meerdere keren vervaagd op staan Dat noemen we ghosting.

Deghosting-opties.

Deghosting pakt het probleem aan van artefacten die optreden bij het combineren van de afbeeldingen (bij belichtingstrapjes) van een dynamische scène. Als de bewegende onderwerpen bijvoorbeeld wandelende mensen zijn, zullen de mensen meerdere keren te zien zijn in het gecombineerde beeld, eenmaal voor elk frame, vervaagd en in een andere positie alsof het "spoken" waren. Dit is de reden waarom artefacten die voortkomen uit beweging in een scène gewoonlijk worden aangeduid als "ghosting" en de technieken om ze te elimineren worden "deghosting" genoemd.

Selecteer opties weergeven om Ghosting (spoken) te verwijderen in het Venster Opties voorbewerking, om vervolgens toegang te krijgen tot het venster Deghosting-opties. Het venster Deghosting-opties biedt twee deghosting methoden:

- Een handmatig toegepast selectief deghosting-hulpmiddel.

- Een instelbaar automatisch Deghosting-algoritme.

Met de tool “Selective Deghosting” kunt u de specifieke delen met de lasso selecteren. Delen van de afbeelding die nodig zijn voor de verwerking om ghosting veroorzaakt door bewegende elementen uit de afbeelding te verwijderen. Photomatix Pro gebruikt een enkele afbeelding die hiervoor het best is belicht, voor de helderheid van elk geselecteerd gebied, als standaard deghosting doelafbeelding. U kunt de automatisch geselecteerde deghosting doelafbeelding wijzigen naar een andere afbeelding van uw keuze met behulp van de tool.

Door te klikken op de plaats (Set another photo for selection) die door de pijl aangegeven word, krijg je de afbeeldingen te zien waaruit je kunt kiezen om de ghosting (schimmen) te reduceren.

In het venster Deghosting Options kun je bij Brightness via een schuifbalk de helderheid aanpassen en rechts bij de schuifbalk Zoom inzoomen. Links kun je de mate van Deghosting (van None tot Very Strong) niet tot heel sterk instellen. Je kunt, indien nodig, de helderheid stevig opschroeven en de Deghosting op Strong (sterk) zetten, als je anders geen goed resultaat krijgt. Via het vinkje bij Preview Deghosting (Voorbeeld Deghosting) kun je het beeld voor en na bekijken. Als de afbeelding er naar wens uit ziet, klik je op OK om het HDR-beeld samen te stellen.

Door te klikken op een van de afbeeldingen die door de pijl aangegeven worden, selecteer je de te gebruiken afbeelding voor het verwijderen van ghosting.

Door te klikken op een van andere afbeelding die door de pijl aangegeven wordt, wissel je van afbeelding en daarmee selecteer je een afbeelding met een andere belichting.

Door te klikken op de plaats die door de pijl aangegeven word, krijg je optie te zien om de ruis te reduceren.

Automatische Deghosting.

In het venster Deghosting Options kun je kiezen voor Selective Deghosting of Automatische Deghosting, zie rode pijl hier is gekozen voor automatisch.

Automatische Deghosting verwerkt het hele beeld met een geautomatiseerd algoritme voor geestreductie. Dat is nuttig voor scènes met veel kleine beeldwisselingen, die niet praktisch zijn om handmatig met de lasso te selecteren. Deze deghosting methode heeft het nadeel van mogelijke aantasting van de beeldkwaliteit, afhankelijk van de aard van de scène, het type ghosting, het aantal bronframes en andere factoren. Gebruik bij het toepassen van Automatische Deghosting de laagste instelling die de afbeelding succesvol deghosts.

Ingebouwde voorinstellingen.

Ingebouwde of "fabrieksinstellingen" zijn de instellingen (presets) welke bij de software worden geleverd. PhotomatixPro biedt 41 ingebouwde voorinstellingen bij het werken met fotoseries (belichtingstrapjes) en 34 ingebouwde voorinstellingen voor het werken met enkele fotobestanden.

Door te klikken op de plaats waar de rode pijl staat opent er een venster waar je aan kunt geven welke presets (Voorinstellingen) er getoond moeten worden.

Met de vervolgkeuzelijst boven aan het deelvenster Voorinstellingen kunt u voorinstellingen filteren op categorieën. Er zijn vier ingebouwde categorieën voorinstellingen (Artistiek, Realistisch, Architectuur en Zwart-wit). En vijf te effectueren categorieën die overeenkomen met HDR-stijlen (Details Enhancer, Contrast Optimizer, Tone Balancer, Tone Compressor en Fusion).

Het item Compact List (Compacte lijst) toont een geselecteerde subset van presets van alle categorieën. Het item Favorieten geeft alleen de presets weer die u hebt gemarkeerd als favoriet. Het item All Styles (Alle stijlen) toont alle presets (Voorinstellingen) waaruit je kunt kiezen.

Rechtsonder op de afbeelding van de Zeelandbrug ziet u een Histogram. Dit zwevende Histogram venster bevat vier histogrammen met tabs: Luminantie, Rood, Groen en Blauw. Bovendien kunt u de muis over het histogram heen en weer bewegen om Niveau, Aantal en Percentiel informatie weer te geven. Als het histogram is uitgeschakeld, schakelt u het in door het 8-bits histogram te selecteren in het menu View (Beeld).

Presets (Voorinstellingen) voor alle stijlen, twee kolommen. De miniatuurafbeelding bij de rode pijl is geselecteerd. Dat is te zien aan de blauwe omranding.

Bij de rode pijl links kun je met schuifregelaars de geselecteerde preset (vooraf ingesteld) ook nog naar behoefte aanpassen. Speel daar een beetje mee om te kijken wat er gebeurt als je die aanpast. Bevalt het niet dan klik je rechts weer op de preset die je geselecteerd had en de instellingen staan weer als van te voren. Linksonder kun je bij de schuifregelaars Color Settings) (Kleurinstellingen) eventueel ook nog kleuraanpassingen doen.

Door te klikken op de plaats die door de pijl aangegeven word, selecteer je weer een andere preset. (Vooraf ingestelde instellingen) Probeer gewoon enkele preset uit om te kijken welke preset je mooi vind voor de afbeelding die je gebruikt. Zelf maak ik veel gebruik van: natuurlijk, realistisch en balans. Soms gebruik ik ook wel zwart-wit, bijvoorbeeld B&W naturel. Door te klikken rechtsonder bij het histogram op "Next: Finisch" (Volgende: Voltooien) wordt de foto afgewerkt zoals je geselecteerd hebt en in een ander venster geopend.

De foto wordt afgewerkt en geopend, dit duurt even.

Finishing Touch (Kers op de taart).

Op deze afbeelding van het finishing touch venster zie je de verschillende instellingen voor het contrast.

Met het samengestelde HDR-beeld kun je via het venster Finishing Touch (Kers op de taart) nog aanpassingen doen op het gebied van contrast. Hier kun je gebruik maken van diverse voorinstellingen of presets. Je kunt bij Contrast bijvoorbeeld kiezen uit Mild (Matig), Medium (Gemiddeld), Strong (Sterk) en Extreme Contrast (Extreem contrast) Via de optie Show Options kun je het een en ander via diverse schuifbalken nog verder optimaliseren. Zo kan men bijvoorbeeld bij Contrast de hoge lichte, lichte, donkere en schaduwpartijen via de schuifbalken verder aanpassen.

Bij Sharpening (verscherpen) kun je kiezen voor Mild (matig) , Medium (gemiddeld) of Strong Sharpening (Sterke verscherping). Via de optie Show Options (Toon opties) kan men een en ander via diverse schuifbalken nog verder optimaliseren.

Op de afbeelding hierboven zie je de verschillende instellingen voor het croppen (uitsnijden) van je afbeelding.

Bij Crop (uitsnijden) kun je kiezen uit de opties Free, Constrain to original (Beperken tot origineel), 1x1 (Square), 3×2, 4×3 of 16×9.

Bij de rode pijl kun je via Straighten (rechtzetten) door met de schuifregelaars te werken de afbeelding op de foto recht zetten. Je kunt via de schuifbalken het verticale en horizontale perspectief en de rotatie wijzigen. Een raster dat over het beeld is geplaatst is je behulpzaam bij het uit eventueel uitlijnen, wat een goede controle geeft. Als je daarna op Done (Klaar) klikt dan wordt het eindresultaat van de foto geopend. Zie afbeelding hieronder

Door bij de rode pijl op "save Final Image" te klikken kun je de foto opslaan.

Via de optie Save Final Image (Bewaar de uiteindelijke afbeelding).

In het venster Workflow Shortcuts (Workflow-snelkoppelingen) kun je tot slot het HDR-beeld opslaan in JPEG- of TIFF (8 of 16 bit) formaat.

Hier kun je de foto eventueel een andere naam geven en in dezelfde map opslaan. Je kunt ook een andere map kiezen om je foto op te slaan. Als je de bestaande naam die de HDR foto meekrijgt gebruikt dan heeft dat het voordeel dat je altijd weet met welke foto's en met welke preset de HDR foto gemaakt is. Eventueel kun je de foto nog verder nabewerken in Photoshop.

Je ziet dat je met dit programma veel meer bewerkingen kunt doen, maar die kun je natuurlijk ook achteraf nog in Photoshop.

Veel plezier met deze les.