Cursus: Adobe Bridge

Les 1: Adobe Bridge

Je afbeeldingen ophalen van je SD-kaartje of uit je camera met Adobe Bridge:

In deze les ik wil ik uitleggen hoe je met Adobe Bridge afbeeldingen (foto's) van je SD-kaartje of van je fototoestel kunt halen en omgezet als een DNG-bestand op je computer op kunt slaan.

Plaats het SD-kaartje in de kaartlezer van je computer of sluit je fotocamera via een ondersteunde kabel aan.

Als bridge niet automatisch opent als je het SD-kaartje in de kaartlezer steekt (je fotocamera aansluit) of er opent in Windows geen venster waarin je kunt kiezen voor: (zie afbeelding hieronder).

Open dan zelf (via start) Adobe Bridge om het programma op te starten.

Als je Adobe Bridge hebt opgestart zie je links bovenaan een aantal pictogrammen staan. Een daar van is het pictogram van een camera met de naam afbeeldingen ophalen van camera. Op bovenstaande afbeelding staat het pictogram van die camera aangegeven met de rode pijl. Als je daar op klikt dan opent er een venster Adobe Bridge Fotodownloader zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.

Als je voor het eerst gebruik maakt van het inlezen van je afbeeldingen (foto's), met Adobe Bridge dan opent vrijwel altijd dit venster. Klik dan bij de rode pijl op geavanceerd dialoogvenster. De volgende keer zal dan automatisch onderstaand venster openen.

Als je foto's niet meteen te zien zijn dan is er nog geen apparaat geselecteerd. Klik dan op het selectievakje dat bij de rode pijl staat aangegeven . Dan opent er een venstertje, Foto's ophalen van: zie afbeelding hieronder.

Daar staat als het goed is ook je aangesloten camera of Sd-kaartje aangegeven. Klik daar op en je krijgt in het venster de afbeeldingen te zien die op je camera of SD-kaartje staan.

Opmerking:

Als u de aangesloten camera of het SD-kaartje niet ziet in de vervolgkeuzelijst Afbeeldingen ophalen van: in de Fotodownloader of als het bericht Geen geldige bestanden gevonden wordt weergeven als u het apparaat selecteert, leest u de volgende instructies voor het type apparaat dat u wilt aansluiten:

Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld en dat u een USB-kabel gebruikt die door de computer en het apparaat wordt ondersteund.

(Digitale camera's):

Voor problemen met het inlezen vanaf uw camera raadpleegt u de documentatie van de fabrikant van uw camera voor informatie over het aansluiten van uw camera op een computer.

De foto's van je camera of SD-kaartje zie je nu in het venster staan. Bij elke foto staat een vierkantje, (het selectievakje) met een vinkje erin, zie rode pijl. Dat houd in dat alle foto's geselecteerd zijn om op te slaan op je computer.

Soms wil je niet alle foto's op je computer opslaan omdat een groot gedeelte van de foto's die nog op je camera of SD-kaartjes staan, al eerder zijn opgeslagen. Als je daarom niet alle foto's wilt opslaan op je computer dan kun je eerst alle foto's deselecteren. Op de afbeelding zie je bij de pijl aangegeven staan hoe je alle foto's ineens kunt deselecteren.

Daarna vink je in de selectievakjes alleen die foto's aan die je nog wel wilt opslaan op de computer.

Of: Als u maar een foto uit de importbatch wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje onder de fotominiatuur om de selectie van die foto op te heffen zodat die niet mee opgeslaan wordt. Standaard zijn alle foto's geselecteerd.

Opties voor opslaan:

Als je bij de pijl op het selectievakje klikt dan opent er een venster waarin je aan kunt geven hoe je de foto's op wilt slaan. (Zie afbeelding hieronder). Zelf gebruik ik aangepaste naam. Ik geef daar de naam van het onderwerp of de plaats in waar ik de foto's gemaakt heb.

Met Geen maakt u geen nieuwe submappen aan en worden de foto's opgeslagen in de reeds eerder gekozen map.

Kiest u voor Aangepaste naam dan kunt u een submap met een door u in te voeren nieuwe naam aanmaken.

Maakt u gebruik van Datum van vandaag dan maakt u een submap met de datum van vandaag als naam.

Met Opnamedatum maakt u een submap met de datum en het tijdstip waarop u de foto hebt genomen als naam. U kunt een van de beschikbare opties voor de datumvolgorde kiezen in de vervolgkeuzelijst.

Als je bij de pijl op Aangepaste naam hier invoeren klikt dan kun je de naam wijzigen om aan te geven hoe de naam van de map moet worden waarin je de foto's op wilt slaan.

In deze afbeelding zie je bij de rode pijl de naam Oranje tulpen staan (De aangepaste naam die ik hier ingevoerd heb). Bridge maakt dan nu een nieuwe map aan met de door jou gekozen naam (in dit geval Oranje tulpen) en slaat daar de foto's in op.

Eventueel kun je er ook nog de datum aan toevoegen.

Je ziet nu bij de groene pijl de naam van de nieuwe map (D:\Pitures\Oranje tulpen) die aangemaakt is. De harde schijf D: de map afbeeldingen met daarin de map Oranje tulpen. (foto hierboven).

De naam van de bestanden wijzigen:

Om de naam van alle bestanden te wijzigen wanneer u ze importeert, kun je een optie in het menu Bestandsnamen wijzigen: kiezen. Alle afbeeldingen (foto's) die dan geïmporteerd worden, hebben dan dezelfde naam op basis van de Datum van vandaag, Opnamedatum en Aangepaste naam of een combinatie van Opnamedatum en Aangepaste naam. Aan elke foto wordt dan ook een uniek nummer toegevoegd.

Als u de naam van de geïmporteerde bestanden niet wilt wijzigen, kiest u de optie De bestandsnamen niet wijzigen in de vervolgkeuzelijst.

Wilt u de bestandsnamen wijzigen op basis van de naam van de submap die u in de vorige stap hebt opgegeven, dan kiest u in de vervolgkeuzelijst Hetzelfde als naam submap in de vervolgkeuzelijst.

Bij voorbeeld: kun je zien hoe de namen van de hernoemde bestanden eruit zullen zien op basis van de opties die u hebt geselecteerd. In dit geval, Oranje tulpen, de datum en het unieke nummer.

Omzetten in DNG selecteren:

Door in het selectievakje Omzetten in DNG te selecteren worden Camera Raw-bestanden omgezet in DNG wanneer u ze importeert, zie rode pijl. Als je bij de groene pijl op de knop Instellingen..., om het venster Instellingen voor DNG-omzetting te openen klikt, dan kun je daar aangeven hoe je de foto's omgezet wilt hebben.

Er zijn diverse mogelijkheden om je foto's om te zetten in DNG en op te slaan. Je kunt er voor kiezen om je afbeeldingen (foto's) Gecomprimeerd (zonder verlies) op te slaan. Je kunt deze optie selecteren om de bestandsgrootte van de omgezette foto's te reduceren.

Omzettingsmethode afbeelding: Je kiest, Raw-afbeelding behouden om zoveel mogelijk gegevens in de omgezette DNG-bestanden te behouden. Wil je dat niet dan kies je voor Omzetten in lineaire afbeelding.

RAW-afbeelding behouden kan natuurlijk alleen bij RAW-bestanden, niet bij Jpeg. Verder kun je er voor kiezen om het Oorspronkelijk RAW-bestand in te sluiten. Bij de groene pijl kun je aangeven om het oorspronkelijk RAW-bestand in te sluiten, dat vergroot wel het DNG-bestand maar je kunt later wel het originele RAW-bestand terughalen. Dus selecteer deze optie om het Camera Raw-bestand (met een andere indeling dan .dng) in te sluiten in het DNG-bestand. Let op dat er een punt staat in het selectievakje bij de rode pijl. Deze optie gebruik ik zelf altijd.

Bij de rode pijl kun je ook nog aangeven of je een voorvertoning wilt met een normale grootte, een volledige grootte of geen voorvertoning.

Kopieën opslaan naar:

Met deze optie kun je meteen met het importeren van je afbeeldingen (foto's), kopieën opslaan op een andere harde schijf van je computer. Als je op bladeren klikt bij de groene pijl dan opent onderstaand venster.

In het geopende venster kun je verwijzen naar de harde schijf en map waar de kopieën opgeslagen moeten worden (zie rode pijl). In dit geval harde schijf E: in de map Pictures (afbeeldingen). De gekozen schijf wordt getoond bij de groene pijl.

Locatie:

Nu ben je zo ver dat je de afbeeldingen op kunt slaan. Als je eventueel de standaardmap locatie nog wilt wijzigen waar Bridge de geselecteerde fotobestanden opslaat, dan klik je op de knop, bladeren... bij de rode pijl, dan opent er een venster waar je een andere harde schijf en/of map kunt selecteren waar je de foto's op kunt slaan, zie afbeelding hieronder.

In dit venster kun je aangeven op welke harde schijf de foto's opgeslagen moeten worden. Normaal sla je alle afbeeldingen (foto's) op in de map afbeeldingen van een harde schijf naar keuze. Als je in dit venster voor afbeeldingen kiest, dan is dat altijd de C schijf. Wil je dat niet klik dan eerst op een andere harde schijf en kies daar voor afbeeldingen.

In dit venster, met sjablonen van metagegevens toepassen, kun je ingeven welk sjabloon je wilt gebruiken. Zie rode pijl. De gegevens die onder de naam die je hier kiest zijn aangemaakt worden tijdens het inlezen van je afbeeldingen automatisch aan elke afbeelding toegevoegd.

Hoe je die gegevens aanmaakt dat laat ik zien in de volgende les. Je metagegevens van je afbeeldingen wijzigen.

Wij wensen u veel plezier bij het volgen van deze les.