Leerfabriek Oisterwijk

KVL, Koninklijke Verenigde Leder in Oisterwijk.

Deze foto's zijn van de Gebouwen van De KVL, Koninklijke Verenigde Leder in Oisterwijk. In 2000 sloot Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk, de grootste leerlooier van Europa, haar deuren. Een uitgebreid gebouwencomplex op een terrein van 8 ha groot, dicht bij het centrum van Oisterwijk, kwam leeg te staan. Veel Oisterwijkers werkten bij KVL en daarmee is het terrein verankerd in de Oisterwijkse samenleving. Het terrein ademt nog een bijzondere sfeer. De nog bestaande gebouwen van de KVL zijn gebouwd vanaf het begin van de 20e eeuw en staan nu op de monumentenlijst. Behalve de gebouwen zijn zaken als het grid, de industriële verharding, de poorten en de waterzuivering kenmerkend voor het gebied. Er is sprake van een cultuurhistorisch ensemble.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Peter van Kollenburg